KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA I ZASADY ICH UDOSTĘPNIANIA w Liceum Ogólnokształcącym
im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

 • księga uczniów,
 • księga arkuszy ocen,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • księga protokołów i uchwał Rady Pedagogicznej,
 • księga protokołów Rady Rodziców,
 • księga ewidencji pieczęci służbowych i stempli,
 • księgi inwentarzowe,
 • książka kontroli zewnętrznej,
 • książka kontroli wewnętrznej,
 • książka kontroli sanitarnej,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich i duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji dla nauczycieli,
 • rejestr wydanych świadectw szkolnych i duplikatów,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego,
 • rejestr akt osobowych,
 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • rejestr badań okresowych pracowniczych,
 • rejestr szkoleń bhp,
 • ewidencja zastępstw,
 • ewidencja godzin nadliczbowych,
 • ewidencja delegacji,
 • teczki akt osobowych;
 • ewidencja kluczy do budynku i pomieszczeń szkolnych;
 • ewidencja osób uprawnionych do dysponowania kluczami do budynku i pomieszczeń szkolnych;
 • akta osobowe i dokumentacja płacowa,
 • dowody księgowe,
 • dokumentacja szkoły.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.z 2002 r. nr 101. poz. 926. z późn. zm.).

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRACH
I EWIDENCJACH:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach.

Podmiot udostępniający informację:
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
odpowiada: Iwona Leśniewicz
data: 08-05-2015
data: 08-05-2015
data: 08-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 29-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 639